neuro-
logopeda
Czym się zajmuje?
Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią osób, u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Obejmuje opieką:

 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci
 • młodzież
 • dorosłych
 • osoby starsze

Jak pracuje?

 • diagnozuje osoby z dysfunkcjami
 • analizuje badania specjalistyczne
 • opracowuje programy terapeutyczne
 • dostosowuje metody, formy i środki do możliwości pacjenta
 • prowadzi terapię neurologopedyczną osób z uszkodzeniami lub dysfunkcjami
 • kontroluje wyniki terapii
 • współpracuje ze specjalistami innych dziedzin (neurolog, psychiatra, audiolog, gastrolog, fizjoterapeuta, psycholog itp.)