zostań członkiem Zarząd Polskiego Towarzystwa Neurologopedów informuje, że zgodnie ze statutem,
członkiem PTNL może zostać osoba, która:

1.   przedstawi kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie neurologopedii,
2.   przedstawi dowód wpłaty członkowskiej na konto PTNL, która wynosi 100 zł na rok,
3.   przedstawi wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Powyżej podaną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Towarzystwa:
BANK BGŻ 70 2030 0045 1110 0000 0300 3420

Wszystkie dokumenty należy przesłać do PTNL na adres:
Polskie Towarzystwo Neurologopedów
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
z dopiskiem DEKLARACJA

Wszelkich informacji dotyczących płatności udziela skarbnik Agnieszka Kwaśny
tel: 607918770
e-mail: ptn.waw.pl@gmail.com