historia W roku 2003, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, powstały studia podyplomowe
z zakresu neurologopedii. Twórcą programu studiów była dr Elżbieta Stecko, która do dziś jest ich kierownikiem, zaś uczestnikami pierwszej edycji było 20 osób. Podczas wręczania dyplomów absolwentom pierwszej edycji, w dn. 23.04.2005 r., dr Stecko zaproponowała kontynuację spotkań
w kole naukowym zrzeszającym absolwentów studium.

I tak w roku 2005 powstał komitet założycielski, składający się z absolwentek pierwszej i drugiej edycji neurologopedii na SWPS. Po okresie tworzenia statutu i innych formalnościach, dnia 29.12.2006 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000270712, zostało zarejestrowane Polskie Towarzystwo Neurologopedów (PTN).

Dr Elżbieta Stecko została członkiem honorowym

Pierwsze lata działania Towarzystwa ograniczały się głównie do szkoleń wewnętrznych. Po zmianie zarządu w roku 2013, Polskie Towarzystwo Neurologopedów zaktywizowało swoje działania. W celu odróżnienia nas od podobnych towarzystw, zmieniony został skrót na PTNL. Nawiązano współpracę z innymi organizacjami, którym również leży na sercu profesjonalna opieka nad osobami wymagającymi terapii specjalistycznych oraz godne warunki pracy specjalistów. Co roku do grona naszych członków dołączają absolwenci neurologopedii już nie tylko SWPS, ale również innych uczelni w Polsce.