zarząd mgr Małgorzata Krzemińska
przewodnicząca zarządu

mgr Małgorzata Muszyńska
wiceprzewodnicząca zarządu

mgr Agnieszka Kwaśny
członek zarządu – skarbnik

mgr Izabela Piotrowska
członek zarządu


Komisja rewizyjna

mgr Kamila Radkiewicz
mgr Agnieszka Oczko
mgr Anna Marszycka

Komisja etyki

mgr Małgorzata Chomicz-Kieniewicz
mgr Anna Lis
mgr Monika Plata

 

Członek honorowy dr Elżbieta Stecko
inicjator Polskiego Towarzystwa Neurologopedów