Zjazd PTNL 1/2019

25 maja 2019 r.


w godzinach 08:30 – 12:30 – CKR ul. Gąsiorowskiego 12 / 14,   Konstancin Jeziorna,
w godzinach 12.30 – 18.15 – w Dobrym Zakątku ul. Słowackiego 8, Konstancinie Jeziorna.

 

                             Program zjazdu:

 

8:30-8:50          Rejestracja uczestników

8:50- 9:00         Rozpoczęcie Zjazdu – powitanie uczestników Zjazdu – Przewodnicząca PTNL

9:00-12:00         Terapia dysfagii neurogennej – podejście praktyczne. dr n. med. Marika Litwin

12:00-12:30      Przerwa „słodki kącik”

12:30-13:00       Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologopedów

13:00- 13:30     Przerwa „słodki kącik”

13:30-16:30      Rozwój ruchowy niemowląt – norma i różne nieprawidłowości. Współpraca                 neurologopedy z fizjoterapeutą. Elżbieta Szeliga – fizjoterapeuta

16:30-16:45      Przerwa kawowa

16:45-17.30       Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – metoda Neuroflow.

                       mgr Katarzyna Łuczak          

17.30-18.00       Studium przypadku – z zasobów merytorycznych członków PTNL

18.00-18.15      Zakończenie Zjazdu i rozdanie certyfikatów

Ogólnopolska Konferencja „W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia”

Drogie Koleżanki, Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. zwróciło się do Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów z prośbą o objęcie patronatem wydarzenia organizowanego 5 kwietnia 2019 r. w Krakowie – Ogólnopolskiej Konferencji „W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia”. Zarząd PTNL wydał pozytywną rekomendację dla tego wydarzenia i objęliśmy Patronatem tę […]


Drogie Koleżanki,

Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. zwróciło się do Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów z prośbą o objęcie patronatem wydarzenia organizowanego 5 kwietnia 2019 r. w Krakowie – Ogólnopolskiej Konferencji „W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia”.
Zarząd PTNL wydał pozytywną rekomendację dla tego wydarzenia i objęliśmy Patronatem tę Konferencję.
Dla członków PTNL koszt udziału w konferencji wynosi 159 pln/ osobę brutto.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Konferencji,

Jako organizator chcielibyśmy, by nasza konferencja zgromadziła jak najwięcej osób, zwłaszcza wykładowców, logopedów, psychologów, psychiatrów, młodych adeptów studiów logopedycznych i neurologopedycznych oraz pokrewnych kierunków związanych z logopedyczno-psychologiczną terapią afazji dziecięcej, terapeutów, nauczycieli, rodziców i wszystkich tych, którzy na co dzień stykają się z afazją dziecięcą lub innymi zaburzeniami komunikacji u dzieci i mogą pomóc dzieciom.

Chcielibyśmy podzielić się praktyczną wiedzą na temat afazji dziecięcej i innych zaburzeń komunikacji u dzieci, dzięki wykładom ekspertów cenionych w środowisku naukowym, zawodowym oraz polecanych również przez rodziców (m.in. prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska, dr hab. Ewa Haman, dr Iwona Michalak-Widera).

Chcielibyśmy, by młodzi początkujący logopedzi skorzystali ze sprawdzonej wiedzy u źródeł, tzn. mieli bezpośredni kontakt, możliwość poznania i rozmowy z ekspertami. Pragniemy poszerzać wiedzę logopedów i psychologów – obecnych i przyszłych, terapeutów, chcących ulepszać, unowocześniać swoje terapie.

Wydarzenie:

Ogólnopolska Konferencja„W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia”

Miejsce i termin:

Kraków, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 46

5 kwietnia 2019 r.

Organizator:

Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Strona internetowa:

https://we.pl/pl/n/47

Program konferencji

Program konferencji opiera się na trzech sesjach: I sesja będzie miała charakter naukowy, w II głos zabiorą terapeuci, w III sesji natomiast w imieniu dzieci z afazją i zaburzeniami komunikacji przemówią ich rodzice i opiekunowie. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wielu znanych i cenionych specjalistów z zakresu problematyki afazji dziecięcej, zaburzeń komunikacji, opóźnionego rozwoju mowy u dzieci.

Program:
8.00–9.00 – Rejestracja Uczestników
9.00–9.15 – Uroczyste otwarcie Konferencji

9.15–10.00 – Wykład otwierający – “Afazja dziecięca – nowe możliwości diagnozy różnicowej” – prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska (Kierownik Katedry Neuropsychologii, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Sesja I – 10.00–11.30
- “Czy specyficzne zaburzenie językowe (specific language impairment, SLI) to to samo co rozwojowe zaburzenie języka (developmental language disorder, DLD) – problemy diagnozy w warunkach polskich” – dr hab. Ewa Haman (Zakład Psycholingwistyki Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
- “Opóźniony rozwój mowy dziecka bilingwalnego” – dr Iwona Michalak-Widera (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego)
11.30–12.15 – Przerwa kawowa

Sesja II – 12.15–13.45
- “Afazja dziecięca a afazja u dzieci. Teoria, diagnoza i praktyka terapeutyczna” – prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
- “Uwzględnienie aspektu psychologicznego w skutecznej terapii logopedycznej dzieci z afazją rozwojową. Relacja w terapii: terapeuta-rodzic, terapeuta-dziecko, rodzic-dziecko” – mgr Agnieszka Cugier (logopeda/terapeuta, wykładowca, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję; mama dziecka z afazją rozwojową; gabinety LogAfa, Wrocław)
- “Wzloty i upadki czyli terapia afazji dziecięcej w warunkach polskich” – mgr Regina Panaś (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Krakowie)
13.45–14.45 – Obiad

Sesja III – 14.45–16.00
- “Problemy dziecka z afazją w polskim systemie edukacyjnym z punktu widzenia rodziców i Stowarzyszenia RRA” – Bożena Brzozowska (prezes Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję)
- “Afazja od kuchni – wielowymiarowość terapii okiem rodzica” – Marzena Fenert (blog Marzena Fenert – KreatywneWrota.pl; mama afatycznej Milenki)
16.00 – Zakończenie konferencji

Zjazd Członków PTNL 3/2018

29 września 2018 r.


Program zjazdu:

9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30- 9:40 Powitanie członków PTNL
9:40-12:00 Karmienie piersią, fakty i mity cz.II. Współpraca neurologopedy i konsultanta laktacyjnego-mgr Elżbieta Bartha
12:00-12:30 przerwa
12:30-15:00 Wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologopedów
15:00- 15:30 Przerwa „słodki kącik”
15:30-17:30 Metoda Warnkego w terapii logopedycznej, wszechstronność zastosowania w zaburzeniach logopedycznych (APD, zaburzenia mowy itp.). Uzupełnienie terapii MW innymi metodami terapeutycznymi: Rehacom, terapia ręki, grafomotoryka. Case study
17:30-17:45 Rozdanie certyfikatów i zakończenie zjazdu
17:45 Zakończenie zjazdu

Zjazd Członków PTNL 2/2018

Warszawa, 19 maja 2018 r.


W sobotę 19.05.2018r. w Uniwersytet SWPS odbył się kolejny zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Przewodnicząca PTNL Małgorzata Krzemińska serdecznie powitała
i zapoznała członków z planowanymi działaniami na kolejne lata oraz podziękowała poprzedniemu Zarządowi. Tego dnia odbyło się rownież Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologopedów podczas którego przedstawiono nowy Zarząd:

Przewodnicząca
Małgorzata Krzemińska

Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Muszyńska

Skarbnik
Agnieszka Kwaśny

Sekretarz
Katarzyna Łuczak

Członek Zarządu
Izabela Piotrowska

W trakcie zjazdu były prezentowane następujące wykłady:
„Karmienie piersią – fakty i mity. Współpraca neurologopedy z konsultantem laktacyjnym”
- mgr Elżbieta Bartha
„Neurologopedyczne studium przypadku dziecka przedwcześnie urodzonego obciążonego wrodzonymi wadami rozwojowymi”
- mgr Joanna Surlejewska – Cieślik
„Opóźniony rozwój mowy, niepłynności mówienia, a genetyka. Współpraca neurologopedy z zespołem specjalistów”
- dr n. hum. Elżbieta Stecko ( Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Neurologopedów)
Tematy wystąpień były bardzo interesujące
o czym świadczy duża frekwencja członków PTNL oraz żywe dyskusje z prelegentkami.
Kolejny zjazd odbędzie się w październiku.
Zachęcamy neurologopedów do zostania członkami PTNL a tym samym ciągłego dokształcania co jest bardzo istotne
w naszym zawodzie.

Zjazd Członków PTNL 2/2018

19 maja 2018


Program zjazdu:

9:15-9:45 Rejestracja uczestników

9:45-10:00 Powitanie. Zapoznanie Członków z planowanymi działaniami na rzecz PTNL –Przewodnicząca PTNL

10:00-12:30 „Karmienie piersią: fakty i mity. Współpraca neurologopedy i konsultanta laktacyjnego”- mgr Elżbieta Bartha

12:30-12:45 przerwa 

12:45-14:15 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologopedów

14:15-14:30 Podziękowanie poprzedniemu Zarządowi

14:30- 15:30 „Opóźniony rozwój mowy, niepłynność mówienia, a genetyka. Współpraca neurologopedy z biochemikiem- dr n. hum. Elżbieta Stecko

15:30- 16:00 przerwa: „słodki kącik”

16:00-17:00 „Neurologopedyczne studium przypadku dziecka przedwcześnie urodzonego obciążonego wrodzonymi wadami rozwojowymi” – mgr Joanna Surlejewska-Cieślik

17:00-17:15 Rozdanie certyfikatów

17:15 Zakończenie zjazdu

II Powiatowe Dni Logopedy

Polskie Towarzystwo Neurologopedów objęło honorowym patronatem II Powiatowe Dni Logopedy organizowane w kwietniu 2018 r. przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim.  


Polskie Towarzystwo Neurologopedów objęło honorowym patronatem II Powiatowe Dni Logopedy organizowane w kwietniu 2018 r. przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
Harmonogram_NDM

Niebieski Włocławek 2018

Włocławek, 04.04.2018


4 kwietnia 2018 r. to dzień, który pomalował serca włocławian na niebiesko. Wszystko za sprawą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem “Niebieski Włocławek. Chcemy całego życia dla osób ze spektrum autyzmu”. Organizatorzy: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku i działający przy szkole “Klub Rodziców. Autyzm. Włocławek i Okolice oraz “Fundacja “Samotna Mama”, zapewnili wszystkim uczestnikom moc atrakcji.
Świętowanie rozpoczęli uczniowie naszej szkoły, którzy wraz z rodzicami i nauczycielami wzięli udział w warsztatach sensorycznych oraz zabawach z niebieskimi klaunami. Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie niebieskich balonów z helem ze szkolnego boiska. Starsi podopieczni naszej placówki, ich opiekunowie oraz uczniowie włocławskich szkół przemaszerowali ulicami miasta na spotkanie z Prezydentem Markiem Wojtkowskim, tworząc niebieski korowód. Kolejny niebieski punkt na mapie Włocławka to Pałac Bursztynowy, gdzie odbył się Otwarty Panel Dyskusyjny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek dr Marka Wojtkowskiego oraz patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Neurologopedów z udziałem m.in. władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, terapeutów, rodziców na temat sytuacji osób dorosłych ze spektrum autyzmu i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Podczas rozmów poruszono bardzo ważną kwestię potrzeby rozszerzenia sieci środowiskowych domów samopomocy. Zebrani obejrzeli przepiękny występ podopiecznych naszego przedszkola oraz poruszający serca spektakl pt. „Szyba” grupy teatralnej “Fotoplastikon”, uczniów z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku. Celebrowanie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu kontynuowano w Centrum Handlowym Wzorcownia, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych czekało na mieszkańców Włocławka mnóstwo atrakcji: “Niebieska Fotobudka”, wystawa prac konkursowych “Świat w kolorze niebieskim”, punkty konsultacyjne specjalistów z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku, występy grupy tanecznej Judyty Witkowskiej, warsztaty sensoryczne dla dzieci oraz pojawienie się grupy włocławskich motocyklistów Po zmierzchu C.H. Wzorcownia podświetlone zostało na niebiesko. Uwieńczeniem niebieskich obchodów było wypuszczenie świecących balonów oraz zaśpiewanie przez wszystkich zebranych piosenki pt. “Chcemy całego życia”. Świętowanie zakończyło się tradycyjnym już przejazdem motocyklistów do podświetlonego na niebiesko Pałacu Bursztynowego. Wszystkim gościom, osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie obchodów akcji “Niebieski Włocławek” oraz zebranym podczas ich celebrowania serdecznie dziękujemy.


Relacja: Izabela Piotrowska​


Fotorelacja w mediach:

https://ddwloclawek.pl/pl/15_fotorelacje/97_szkolne/10425_polecialy_niebieskie_balony.html

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/wloclawek/g/niebieski-korowod-we-wloclawku-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-2018-zdjecia,13065254,28216736/

https://q4.pl/aktualnosci/2018/04/05/niebieski-wloclawek-podsumowanie-obchodow-dnia-swiadomosci-autyzmu

https://q4.pl/galeria/2018/04/05//niebieski-wloclawek-panel-dyskusyjny-w-palacu-bursztynowym

http://tu.wloclawek.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-w-zespole-szkol-nr-3-galeria/

http://tu.wloclawek.pl/final-swiatelko-do-nieba-dla-autyzmu-na-placu-grodzkim-galeria/ http://www.wloclawek.pl/pl/galeria/1/161/1/200

http://www.promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/wloclawek-znow-na-niebiesko-piekny-gest-solidarnosci-zdjeciaZdjęcia z wydarzenia można znaleźć również na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/pg/Polskie-Towarzystwo-Neurologopedów-1506127699623848/photos/?tab=album&album_id=2099249263645019

Zjazd członków PTNL 2/2017

1 października 2017


9:15-9:45 Rejestracja uczestników
9:45-10:00 Powitanie
10:00-11:00 Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologopedów
11:00-11:10 przerwa
11:10-11:50 Spotkanie z Krajową Konsultant do Spraw Neurologopedii panią Justyną Żulewską.
11:50-11:55 przerwa
11:55- 12:40 Postępowanie logopedyczne w ostrej fazie udaru mózgu – studium pacjentki z dyzartrią wiotką i cechami dysfagii w przebiegu udaru pnia mózgu. – Anna Lis
12:40-13:10 przerwa kateringowa
13:10-14:00 Wykorzystanie AAC w terapii osób z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się – Małgorzata Chomicz-Kieniewicz
14:00- 14:10 przerwa
14:10- 15:10 Konsylium neurologopedyczne – prezentacja zgłoszonych pacjentów, trudności terapeutycznych: wspólne szukanie najlepszych rozwiązań. – koordynator – Sylwia Kuleta
15:10-15:15 przerwa
15:15- 15:45 Od czego zacząć pracę z pacjentem w przypadku afazji całkowitej – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. – Marlena Puchowska
15:45-16:00 Rozdanie certyfikatów, nagród
16:00 Zakończenie zjazdu

Zjazd Członków PTNL 1/2017

28 maja 2017


8.30-8.55 Rejestracja uczestników
8.55 Powitanie
9.00-10.30 Prezentacja firmy Nutricia: „Gotowanie dla pacjentów z dysfagią” – p. Agata Jędraszczak

 

10.30-10.40 przerwa
 
10.40-12.10 „Spektrum autyzmu- problem także logopedyczny” – Dr Hanna Średniawa
 
12.10-12.20 przerwa
 
12.20-12.40 Nathan – prezentacja pomocy – nowości, zastosowanie, komponowanie warsztatów
 
12.20-12.50 przerwa
 
12.50-13.20 „Misy tybetańskie jako element pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami komunikacji” – mgr Monika Plata
 
13.20-13.30 przerwa
 
13.30-14.30 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków (obecność członków PTNL obowiązkowa)
 
14.30-15.00 przerwa
 
15.00-18.00 “Profilaktyka logopedyczna od narodzin” – program autorski mgr Sylwii Kulety

Zjazd Członków PTNL 3/2016

3 grudnia 2016


8:30-8:50 Rejestracja uczestników
8:55 Powitanie
9:00-9:50 „Terapia skoncentrowana na działaniach – prezentacja metody” – mgr Tomasz Świtek

 

9:50-10:00 przerwa

 

10:00-11:30 “Trening słuchowy bierny i aktywny, wspomaganie terapii neurologopedycznej” – mgr Aneta Pakieła

 

11:30-11:45 przerwa

 

11:45-13:00 „Jąkanie budzi lęk, również logopedów. Metody pracy z pacjentem jąkającym się i niepłynnie mówiącym” – mgr Sylwia Kuleta
13:00-13:30 przerwa

 

13:30-14:30 “Zaburzenia połykania u osób dorosłych w praktyce szpitalnej” – mgr Anna Lis

 

14:30-14:45 przerwa
14:45-15:30 Zebranie PTNL

15:30-17:00 “Neurologopeda w szkole rodzenia – doskonalenie projektu szkolenia” – mgr Sylwia Kuleta

Zjazd Członków PTNL 2/2016

17 września 2016


8:30-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:15 Powitanie
9:15-12:15 „Rozwój kreski i rysunku dziecka. Etapy, wskazówki terapeutyczne” – mgr Anna Gromaszek

12:15-12:30 przerwa

12:30-14:00 Zebranie Członków PTNL

14:00-14:30 przerwa

14:30-15:00 „FORBRAIN – prezentacja sprzętu” – mgr Agnieszka Oczko
15:00-16:00 „GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (aut.: Gabriela Lorens, Inga Piotrowska)” – mgr Bartłomiej Rutkowski

16:00-16:15 przerwa

16:15-17:30 „Studium Przypadku”- prezentacja, zbiorowa konsultacja.
17:30 Zakończenie pierwszego dnia.

zobacz zdjęcia

Zjazd Członków PTNL 1/2016

16 kwietnia 2016


8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 Powitanie
9:10 – 10:10 mgr Magdalena Sałach-Zapaśnik
10:10 – 11:00 mgr Anna Lis „ Neurologopedyczna diagnoza roznicowa pacjentki z dyzartria wiotko-spastyczna i cechami dysfagii w przebiegu stwardnienia bocznego zanikowego (ALS):”

przerwa 15 min

11:15 – 12:45 Prezentacja firmy HARPO

przerwa 15 min

13:00 – 14:30 Walne Zebranie Członków PTNL

przerwa 15 min

14:45 – 17:00 mgr Marcelina Przeździęk “Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Downa – fakty i mity:”
17:00 Zakończenie zjazdu

Zjazd Członków PTNL 3/2015

6 grudnia 2015


8:30 – 8:55 Rejestracja uczestników
8:55 – 9:00 Powitanie
9:00 – 9:45 Prezentacja multimedialnego programu do stymulacji rozwoju mowy„Bambikowe Logoprzygody”

przerwa 15 min

10:00 – 12:00 „Animacja jedzenia społecznego w grupie ze wsparciem AAC i koncepcji Castillo Morales” mgr Bartłomiej Rutkowski

przerwa 15 min

12:15 – 13:15 Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Neurologopedów

przerewa cateringowa 45 min

14:00 – 17:00 Techniki wspomagania karmienia niemowląt – mgr Marcelina Przeździęk

przerwa 15 min

17:15 – 18:15 Neurologopeda w szkole rodzenia

zobacz zdjęcia

Zjazd Członków PTNL 2/2015

20 czerwca 2015


10:00 – 10:15 Rejestracja Uczestników
10.15 – 11.30 „Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD), prezentacja narzędzia do terapii oraz panelu dla terapeuty” mgr Anna Skoczylas
11.45 – 13.45 „Chwyt pisarski a umiejętności grafomotoryczne: rozwój, zaburzenia, czynniki i narzędzia wspomagające” mgr Anna Gromaszek
14.00 – 16.00 „Animacja jedzenia społecznego w grupie ze wsparciem AAC i koncepcji Castillo Morales” mgr Bartłomiej Rutkowski
16.15 – 17.30 Walne Zebranie Członków PTNL
17.45 – 18.15 „Opinia neurologopedyczna”- tworzenie konspektu wzorcowej opinii.
18.15 Zakończenie zjazdu

Ulica Integracyjna

Warszawa, 23.05.2015


Po raz 17 odbył się festyn „ULICA INTEGRACYJNA” organizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie, pod patronatem Warszawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Wśród wielu atrakcji znalazło się też stoisko Polskiego Towarzystwa Neurologopedów zorganizowane przez Olgę Miklaszewską – jedną z członkiń towarzystwa. Na stoisku chętni mogli skorzystać z porad dotyczących terapii logopedycznej, dowiedzieć się o działalności towarzystwa oraz sprawdzić się w zabawach oddechowych. Uczestnicy otrzymywali ulotki, baloniki i wiatraczki z logo PTNL. Choć pogoda nie dopisała, zainteresowanie stoiskiem było bardzo duże!

zobacz zdjęcia

Zjazd Członków PTNL 1/2015

Warszawa, 25-26.04.2015


Program zjazdu:

DZIEŃ PIERWSZY 25.04.2015 (sobota)
8.30 – 8.55 Rejestracja uczestników
8.55 – 9.00 Powitanie
9.00 – 11.00 „Nowoczesny warsztat logopedyczny” mgr Piotr Jaworski.

przerwa 15 min

11.15 – 13.15 „Terapie dietetyczne i biomedyczne w leczeniu zaburzeń spektrum autyzmu” dr Anna Romaniuk

przerwa cateringowa 45 min

14.00 – 14.30 Spotkanie organizacyjne Towarzystwa
14.30 – 16.45 „Prezentacja Metody Castillo Moralesa w pracy z osobami z obniżonym napięciem mięśniowym” mgr Bartłomiej Rutkowski

przerwa 15 min

17.00 – 18.00 Neurologopeda w szkole rodzenia – projekt modelowego szkolenia – mgr Sylwia Kuleta + forum dyskusyjne

DZIEŃ DRUGI 26.04.2015 (niedziela)
9.00 – 12.00 „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego” mgr Anna Skoczylas

przerwa 15 min

12.15 – 13.00 Warsztaty „Stymulacja słuchowa” – przedstawienie różnych metod pracy z dziećmi. Zapraszamy wszystkie Panie do zaprezentowania swoich pomysłów i pomocy.

przerwa 15 min

13.15 – 15.00 Prezentacja Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP mgr Katarzyna Wyciszkiewicz
15.00 – 15.15 Zakończenie zjazdu

zobacz zdjęcia

II Integracyjny Konkurs Literacki

Będzin, 23.04.2015


W miejskiej Powiatowej bibliotece w Będzinie odbył sie II Integracyjny Konkurs Literacki dla dzieci “Potyczki Językowe” pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Patronat Medialny objęła grupa “Czas Dzieci”. W konkursie uczestniczyły dzieci mające trudności w mówieniu. Do udziału w tegorocznym konkursie zgłosiło się 12 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Fundacja Clown Warszawa zadbała o dobrą zabawę i liczne konkursy dla dzieci. Uczestnicy konkursu i ich przyjaciele licznie zgromadzili się w sali, cierpliwie czekali na swoją kolej. Dzieci za udział w konkursie otrzymały dyplomy, nagrody pocieszenia. Od strony oorganizacyjnej konkursu zajęła się nasza członkini Żaneta Mazurek-Dudek oraz przyjaciel Towarzystwa Anna Łoś.

zobacz zdjęcia

I spotkanie Grupy Wsparcia Neurologopedów

Będzin, 17.03.2015


Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Będzin zostało zorganizowane pod Patronatem naszego Towarzystwa spotkanie instruktarzowe dla neurologopedów. Gościem specjalnym była przedstawicielka firmy MEDELA (W-wa ). MEDELA to szwajcarska firma wspierająca karmienie piersią. Na spotkaniu zostały przedstawione akcesoria, które wspomagają karmienie dziecka niepełnosprawnego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się butelka dla dzieci z rozszczepem podniebienia.

Marcowe spotkania

4-7.03.2015


Dnia 6 marca świętujemy EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY.

Z tej okazji odbyty się następujące spotkania promujące działania Polskiego Towarzystwa Neurologopeów:

4 marca 2015 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagagicznej w Będzinie w imieniu naszego Towarzystwa mgr Żaneta Mazurek – Dudek sptkała się z neurologopedami wojewudztwa śląskiego.

7 marca 2015 roku w Szczecinie prezes Towarzystwa mgr Sylwia Kuleta zgromadziła na spotkaniu w STUDIO BIOFEEDBACK „alpha” neurologopedów województwa zachodniopomorskiego.

Podczas spotkań nastąpiła:
- integracja środowiska neurologopedów,
- prezentacja idei, celów i dotychczasowych działań Polskiego Towarzystwa Neurologopedów
- wzajemne poznanie specyfiki i zakresu działania oraz preferencji zawodowych obecnych na spotkaniu osób,
- omówienie potrzeb i możliwości działań na terenie województwa.

Uczestnicy spotkania mieli rówinież możliwość przystąpienia do PTNL poprzez złożenie deklaracji członkowskiej. Spotkanie umilił słodki poczęstunek.

W Będzinie gościem specjalnym była przedstawicielka firmy MEDELA, która przybliżyla problematykę żywienia i karmienia małych dzieci oraz przedstawila gamę proponowanych produktów.

zobacz zdjęcia

Szkolenie “Niedokształcenie mowy – Afazja Rozwojowa”

7-8 02.2015


Na początku lutego odbyło się zorganizowane przez nas 18 godzinne szkolenie pt: „Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa”. Warsztaty prowadzone były przez panią mgr Annę Paluch – psychologa, logopedę, specjalistę ds. afazji dziecięcej oraz panią mgr Elżbietę Drewniak – Wołosz – psychologa, logopedę, specjalistę ds. afazji dziecięcej z Krakowa.

zobacz zdjęcia

Zjazd Członków PTNL 3/2014

Warszawa, 11-12.10.2014


11 października 2014
8:30 – 8:55 Rejestracja Uczestników
8:55 – 9:00 Powitanie
9:00 – 10:00 Prezentacja produktów firmy MEDELA
10:05 – 10:45 Smoczek? Jeśli tak, to jaki? Jakie są „złe”, a jakie „dobre”? – dyskusja

przerwa kawowa 15 min

11:00 – 13:00   Walne Zebranie Członków PTNL
13:30 – 16:30   „Podstawy Integracji Sensorycznej w pracy logopedy”
– mgr Agnieszka Samuś
16:35 Zakończenie pierwszego dnia spotkania

Wieczorem – proponujemy wspólne wyjście integracyjne dla chętnych

12 października 2014
8:55 – 9:00 Powitanie, sprawy organizacyjne
9:00 – 11:00 Szkolenie nt. „Autorska metoda terapii rotacyzmu i pararotacyzmu”
- autor mgr Jacek Asperski, cz. I

przerwa kawowa 15 min

11:15 – 13:15  Szkolenie nt. „Autorska metoda terapii rotacyzmu i pararotacyzmu”
- autor mgr Jacek Asperski, cz. II

przerwa cateringowa 30 min

13:45 – 14:45 Studium przypadku
Burza mózgów na temat przedstawionego studium przypadku
14:45 – 15:00 Sprawy różne
15:00 Zakończenie spotkania, rozdanie certyfikatów.

zobacz zdjęcia

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Warszawa, 15.06.2014


Dnia 15.06.2014r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Z tej okazji Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom zorganizowało drugi już piknik na Polu Mokotowskim w Warszawie. Polskie Towarzystwo Neurologopedów było współorganizatorem pikniku. Nasze członkinie przygotowały ciekawe zabawy i pomoce logopedyczne. Na stoisku PTNL chętni mogli skorzystać z porad logopedycznych oraz wziąć udział w zajęciach origami i zabawach logopedycznych. Wielkim zainteresowaniem cieszył się kącik malowania twarzy. Uczestnikom pikniku rozdawane były ulotki PTNL oraz wiatraczki i balony z naszym logo.

Współpraca neurologopedów z dogoterapeutami zwróciła uwagę reporterów telewizyjnych. Relacje z pikniku ukazały się w stacjach Polsat („Wydarzenia” 15.06.2014 o godz.18.50) i Polsat News („Informacje dnia” 15.06.2014 o godz.22.00). Również w programie „Wystarczy chcieć” (Polsat News, 22.06.2014 o godz.10.30) pojawiły się materiały z pikniku.

zobacz zdjęcia

Zjazd Członków PTNL 2/2014

Warszawa, 17-18.05.2014 r.


Program Zjazdu:

 

17 maja 2014 r.
8:30 – 8:55 Rejestracja uczestników
8:55 – 9:00 Powitanie
9:00 – 11:00 „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka; strategie leczenia wg. Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney- prowadząca dr Marta Szmaj

przerwa cateringowa 30 min.

11:30 – 15:30 „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka”- cd.
16:00 Zakończenie spotkania

18 maja 2014 r.
8:30 – 8:55 Rejestracja członków
8:55 – 9:00 Powitanie, sprawy organizacyjne
9:00 – 10:20 Prezentacja programu „Mówik” – umożliwiającego porozumiewanie się osobom niemówiącym, z afazją, mutyzmem, porażeniem mózgowym i in.

przerwa 15 min.

10:35 – 13:30 Walne Zgromadzenie Członków

przerwa cateringowa 30 min.

14:00 – 15:30 Wykorzystanie „Profilu psychoedukacyjnego PEP-R” E. Schoplera do diagnozy i programu terapii neurologopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju – mgr Magdalena Sałach-Zapaśnik

przerwa 15 min.

15:45 – 16:45 Prezentacja wybranych pomocy dydaktycznych i sposoby ich wykorzystania-przygotowała mgr Katarzyna Szypszak

przerwa 15 min.

17:00 – 18:00 Niemowlę u logopedy – debata praktyków
18:00 Zakończenie spotkania, rozdanie certyfikatów

zobacz zdjęcia

I Integracyjny Konkurs Literacki

Będzin, 10.04.2014


10 kwietnia 2014 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbył się I Integracyjny Konkurs Literacki dla dzieci „POTYCZKI JĘZYKOWE” Nasza członkini Żaneta Mazurek-Dudek, wraz z koleżanką Anną Łoś były inicjatorami tego wydarzenia. Honorowy Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Neurologopedów oraz Starosta Będziński.

Celem konkursu było:

  • rozbudzenie językowej twórczości u dzieci (szczególnie niepełnosprawnych mających trudności
    w mówieniu)
  • umożliwienie im prezentacji swoich umiejętności i zdolności aktorskich -zainteresowanie literaturą dziecięcą, ukazanie wspólnej pracy logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców nad rozwojem mowy dzieci.

Dzieci bardzo starannie przygotowały się do zaprezentowania swoich umiejętności, a efekty ich pracy oceniało pięcioosobowe jury. Jednym z jego członków była Sylwia Kuleta- przewodnicząca PTNL, która
w imieniu Towarzystwa wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu nagrody doceniając trud i zaanga-
-żowanie dzieci, rodziców i nauczycieli włożone w przygotowania do ich wystąpień.

Wszyscy, którzy wzięli udział w zmaganiach byli zwycięzcami, dostarczyli widzom dużo radości i wzruszeń. Podczas konkursu panowała wspaniała atmosfera, dzięki której dzieci poradziły sobie z tremą i swobodnie prezentowały swoje umiejętności.

Serdecznie gratulujemy inicjatywy i sukcesu organizacyjnego, dziękujemy bardzo naszym reprezentantkom za uśmiech dzieci i działania w imieniu PTNL.

zobacz zdjęcia

Zjazd Członków PTNL 1/2014

Warszawa, 18.01.2014


Program Zjazdu:

 

8:30 – 8:55 Rejestracja członków
9:00 – 9:30 Powitanie, sprawy organizacyjne
9:30 – 11:00 Wykład „Aspekty ortodontyczne istotne dla terapii mowy” – prowadząca lek. stom. Katarzyna Klimek-Jaworska
Prezentacja produktów firmy ORTO-FAN -prowadząca p.Monika Dutkiewicz

 

przerwa 15 min.

 

11:15 – 12:15 Warsztaty plenarne
12:15 – 13:15 „Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i plan terapii” – prowadząca mgr Olga Miklaszewska

 

przerwa kateringowa 30 min.

 

13:45 – 14:45 Praca w zespołach – opracowywanie ulotek
14:45 – 15:15 „Kontrowersje wokół SLI” – prowadząca mgr Elżbieta Chruścicka
15:15 – 15:45 Studium przypadku dziecka z SLI – przygotowała mgr Joanna Ilnicka
15:45 Zakończenie spotkania, rozdanie zaświadczeń

zobacz zdjęcia